Research Skill Development Framework

Bron toegevoegd door Didi Griffioen


Het model voor Research Skill Development is ontwikkeld door oa John Willison van de University of Adelaide, Australie. Het model beoogt een goede doorloop in het curriculum te helpen ontwikkelen voor expliciete onderzoeksvaardigheden, dus het doen van onderzoek, de bijbehorende methoden etc. Het model geeft een kader waarbinnen onderzoek door studenten steeds complexer kan worden. Ook geeft het een opbouw voor een toename in autnomie. De website biedt het kader, een leeg kader om zelf mee te werken en een groot aantal voorbeelden. Het RSD is al gebruikt van hoger onderwijs tot en met kleuteronderwijs (is geen grap!). http://www.adelaide.edu.au/rsd/
Deze bron hoort bij de volgende vragen: